İsmailaga
İsmailağa Logo

Mevlânâ Abdurrahman Câmî (Kuddise Sirruhu) ve Nefehâtü’l-Üns İsimli Eseri

Mevlânâ Abdurrahman Câmî (Kuddise Sirruhu) ve Nefehâtü’l-Üns İsimli Eseri

Asıl adı Nefehâtü’l-Üns min Hazarâti’l-Kuds olan ve tarikat büyüklerinin hayatlarını anlatan eser Nakşibendiyye velilerinden Mevlânâ Abdurrahman (Molla) Câmî (Kuddise Sirruhû) tarafından kaleme alınmıştır. 883 (m…..

Devamını oku