İsmailaga
İsmailağa Logo

Muhammed b. Bedreddin el-Münşî ve “Nezîlü’t-Tenzîl”

Muhammed b. Bedreddin el-Münşî ve “Nezîlü’t-Tenzîl”

Hicri 10. Asır Osmanlı ulemasından, Haremeyn şeyhi Muhammed b. Bedreddin el-Münşî Rahimehullah, Manisa’nın Akhisar kazasında doğdu. Asıl adı Muhyiddin Mehmed olup Saruhânî ve Akhisârî nisbeleriyle de anılmış ayrıca Türk,….

Devamını oku