13 Zilkâde 1440İsmailağa Logo

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Sultan 4. Murad Hân

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Sultan 4. Murad Hân

6 Şubat tarihi, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan 4. Murad Hân’ın vefât etmiş olması sebebiyle ve İslâm Sanat eserleri arasında müstesnâ bir yere sahip olan Yeni Camii’nin….

Devamını oku