İsmailağa Logo

Şeyh Şâmil’in Tasavvufî Şahsiyeti ve İstanbul Günleri

Şeyh Şâmil’in Tasavvufî Şahsiyeti ve İstanbul Günleri

Şeyh Şâmil 1797 (H.1212) senesinde Dağıstan’ın Gimri köyünde doğdu. Küçük yaşından itibaren ilim tahsil etti. Bağdat’a gidip Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinden ders aldı. Hocası onu….

Devamını oku

Şeyh Şamil’in Vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Şeyh Şamil (1797-1871) 1797 (H.1212) senesinde Dağıstan’ın Gimri köyünde doğdu. Küçük yaşından îtibâren ilim öğrendi. Bağdât’a gidip, Mevlânâ Hâlid hazretlerinden ders aldı. Hocası onu irşad için….

Devamını oku