İsmailaga
İsmailağa Logo

Şeyhülislâm Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh)

Şeyhülislâm Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh)

Devlet-i Aliyyenin ilk Şeyhülislâmı olan Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh), 751 senesinde Safer ayında doğdu. Künyesiyle beraber tam adı, Muhammed ibnü Hamza ibni Muhammed ibni Muhammed….

Devamını oku

Sultân Yıldırım Bâyezid Hân; Dönemi, Hayatı ve Vefâtı

Sultân Yıldırım Bâyezid Hân; Dönemi, Hayatı ve Vefâtı

Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde, takvimler 1360 senesini gösterirken, Sultân Murad Hüdavendigâr ve Gülçiçek Hâtun’un oğlu olarak Edirne’de doğdu. O devirde pâyitâht….

Devamını oku