7 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

İbnülemin Mahmud Kemal Kimdir

İbnülemin Mahmud Kemâl Kimdir

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, tarihçi, edîb, müzeci ve bir mutasavvıf olarak pek çok meziyeti kendisinde cem etmiş, Osmanlı’nın son devrinin önemli ilim ve fikir adamlarındandır…..

Devamını oku