3 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Sultan 4. Murad Hân’ın Şahsiyeti ve Hizmetleri

Sultan 4. Murad Han

Sultan 4. Murad Hân, mutemed tarihçiler tarafından, Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden sayılmıştır. Öyle ki dedesi Yavuz Sultan Selim Hân’a benzetilmiştir. Bu büyük padişah, tahta küçük….

Devamını oku

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Sultan 4. Murad Hân

Sultan 4. Murad Hân

6 Şubat tarihi, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan 4. Murad Hân’ın vefât etmiş olması sebebiyle ve İslâm Sanat eserleri arasında müstesnâ bir yere sahip olan Yeni Camii’nin….

Devamını oku