İsmailaga
İsmailağa Logo

En Son Vefât Eden Sahâbî Ebü’t-Tüfeyl Âmir ibni Vâsile (Radıyallâhu Anh)

En Son Vefât Eden Sahâbî Ebût-Tüfeyl Âmir ibni Vâsile (Radıyallâhu Anh)

Sahâbe-i Kirâm (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)in fazîleti Kur’ân ve Sünnet ile sabittir. Allah Te‘âlâ onların fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: “Muhâcirler ve Ensâr’dan öne geçen o….

Devamını oku

Son Sahâbî’nin Vefâtı

Son Sahâbînin Vefâtı

Ebû’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile b. Abdillâh el-Leysî el-Kinânî (19 Eylül 718) ‘’Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i Vedâ Haccında, Kâbe-i Muazzama’yı tavâf ederken ve âsası ile….

Devamını oku