7 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Akşemseddin Hazretleri

Akşemseddin Hazretleri Vefatı

1390 senesinde Şam’da doğmuş olan Akşemseddin Hazretleri (Kuddise Sirruhû) çok sayıda ilim adamı yetiştirmiş, medrese kökenli bir aileden gelmektedir. Adının kaynaklarda Muhammed, Mehmed veya Ahmed….

Devamını oku