İsmailaga
İsmailağa Logo

Envârü’t-Tenzîl Sahibi Büyük Müfessir Kâdî Beydâvî (Rahimehullah)

Envârü’t-Tenzîl Sahibi Büyük Müfessir Kâdî Beydâvî (Rahimehullah)

İmam Nâsırüddin Ebül-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Ali el-Beydâvî (Rahimehullah), İran’ın Şîraz şehri yakınlarındaki Beydâ’da doğmuştur. Ailesi hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Uzun bir….

Devamını oku

Mevlânâ Abdurrahman Câmî (Kuddise Sirruhu) ve Nefehâtü’l-Üns İsimli Eseri

Mevlânâ Abdurrahman Câmî (Kuddise Sirruhu) ve Nefehâtü’l-Üns İsimli Eseri

Asıl adı Nefehâtü’l-Üns min Hazarâti’l-Kuds olan ve tarikat büyüklerinin hayatlarını anlatan eser Nakşibendiyye velilerinden Mevlânâ Abdurrahman (Molla) Câmî (Kuddise Sirruhû) tarafından kaleme alınmıştır. 883 (m…..

Devamını oku

Serî es-Sekatî’nin (Kuddise Sirruhû) Terceme-i Hâli

Serî es-Sekatî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

İsmi, Doğum Yeri ve Tarihi Ebu’l-Hasan Serî b. Mugalles es-Sekatî (Kuddise Sirruhû) Cüneyd-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)nun dayısı ve şeyhi, Ma’rûf el-Kerhî’nin (Kuddise Sirruhû) da mürîdi….

Devamını oku

Bir Osmanlı Müvenneri: Babanzâde Ahmed Nâim

Bir Osmanlı Müvenneri: Babanzâde Ahmed Nâim

Doğumu 1872 yılında Bağdat’ta doğan Babanzâde Ahmed Nâim’in babası, Osmanlı Devleti’nin sun dönemlerinde Irak, Yemen, Antalya ve Bolu’da valilik yapmış olan ve 1929 yılında vefat….

Devamını oku