İsmailaga
İsmailağa Logo

Rûhü’l-Beyân Tefsirinden Kıssalar: Îmânsız Gitmeye Sebep Olan Bazı İşler

Rûhü’l-Beyân Tefsirinden Kıssalar: Îmânsız Gitmeye Sebep Olan Bazı İşler

Kıssa: Fudayl b. İyâz (Rahimehullah)ın talebelerinden bir tanesi ölüm döşeğine düşmüştü. Fudayl talebesinin yanına gitti, başucuna oturdu ve Yasin Sûresini okumaya başladı. Talebesi: “Ey üstad!….

Devamını oku

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı: Hased

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı Hased

Cenâb-ı Hakk bu dünyayı bir imtihân vesîlesi olarak yaratmıştır. Bu hususta âyet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: “O Zât ki; amel bakımından hanginiz daha güzel olacak diye….

Devamını oku