İsmailaga
İsmailağa Logo

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kalbin Devası Olan 5 Şey

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kalbin Devası Olan 5 Şey

“Muhakkak o kullar ki iman ettiler ve o kullar ki Yahudi oldular ve o kimseler ki sabiinden (Hıristiyanlardan olup kalpleri cehalete meyletti) ve (diğer) Hıristiyanlar….

Devamını oku

Tarikata Nasıl Çalışmalı?

Bu nefs-i emmâre ki, ahkâm-ı semâviyyenin (İlâhi hükümlerin) tadını almaz. Nefsimiz diyor ki: “Zikir, fikir ve namaz tatlıymış, güzelmiş. Ben de bir bakayım.” Bakıyor, bir….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Kalbin Aynası Nasıl Parlar?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Kalbin Aynası Nasıl Parlar

Bir evvelki beyitte Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garîbullah (Kuddise Sirruhû) şöyle buyurmuştu: “Bu yüksek ilim, ledün deryasıdır. Onun için Allah’ın hayırlı kullarına mahsûsdur, ancak….

Devamını oku

Müslüman Yakan Ateş: Sünnetten Yüz Çevirmek

Müslüman Yakan Ateş: Sünnetten Yüz Çevirmek

Bazı kavramlar birbirine karıştırılır ve bazı gayeler uğrunda istismar edilir. Örneğin dindar; dinî değerleri hayatına hâkim kılan, dini için gerektiğinde dünyasından feragat eden kimsedir. Dinci….

Devamını oku

Müslümanların Mükellef Olduğu Hükümler

Müslümanların Mükellef Olduğu Hükümler

Mevlâ Te‘âlâ, insanoğlunu kulluk için yarattığını, “Ben, cinleri ve insanları (hiçbir hikmetle değil,) ancak (ve ancak Beni tanısınlar ve) Bana (hakkıyla) kulluk et(mekle mükellef edil)sinler….

Devamını oku