İsmailağa Logo

Kudüs’te Bulunan İslâm Eserleri

Kudüste Bulunan İslâm Eserleri

Kudüs, peygamberler tarihinin başşehri konumunda bulunan, yeryüzünün en eski yerleşim birimlerinden biri ve pek çok medeniyetin beşiği olmuş muazzez bir şehirdir. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ,….

Devamını oku

Kudüs Dâvâsı, Bütün Mü’minlerin Dâvâsıdır

Kudüs Dâvâsı, Bütün Müminlerin Dâvâsıdır

Filistin, günümüzde her ne kadar belirlenmiş idarî sınırlarla çevrili bir ülke olsa da, idarî olarak Kudüs toprağının bir bölümünü ifade etmesi açısından bizler için bir….

Devamını oku

Kadîm Şehir Kudüs’ün Fazîleti ve Ehemmiyeti

Kadîm Şehir Kudüsün Fazîleti ve Ehemmiyeti

Kur’ân-ı Kerîm’de Mescid-i Aksâ’dan bahisle: “etrafı mübârek kılınmış bölge” şeklinde tavsif edilen Kudüs, bu muazzez mescidin bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Mescid-i Aksâ; mü’minlerin Kâbe-i Muazzama’dan….

Devamını oku

Hadîs-i Şerîflerle Mescid-i Aksâ

Hadîs-i Şerîflerle Mescid-i Aksâ

Mescid-i Aksâ, Kur’ân-ı Kerîm’de olduğu gibi, Hadîs-i Şerîflerde de fazîlet ve ehemmiyet yönünden önemle vurgulanmış kıymetli bir mesciddir. Bulunduğu topraklarda, peygamberlerin hatıraları vardır. Etrafıyla beraber….

Devamını oku

İsmailağa’da Kudüs İstişâreleri Devam Ediyor

İsmailağa’da Kudüs İstişâreleri Devam Ediyor

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhyiddin Ali Karadâğî, UMMAD (Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği) Genel Başkanı Abdulvahap Ekinci Hoca Efendi ve pek….

Devamını oku

Mescid-i Aksâ için Fetih Sûreleri Okuyoruz

Mescid-i Aksâ için Fetih Sûreleri Okuyoruz

Mescid-i Aksâ’nın Yeniden Açılması İçin Fetih Sûresi Tilâvet Ediyoruz Mescid-i Harâm ile birlikte yeryüzündeki en kadîm mescid olan ve Kur’ân-ı Kerîm’de etrafıyla beraber mübârek kılındığı….

Devamını oku