İsmailaga
İsmailağa Logo

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Hilmi, Affı ve Sabrı

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin – Hilmi, Affı ve Sabrı

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘in hilim ve tahammülü hakkında rivâyet edilen haberler pek çoktur. Bütün hilim sahibi olan kimselerden (günün birinde kızgınlık göstererek) yanlışa….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Hayâsı

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Hayâsı

Hayâ: İnsanın yapılması çirkin olan veya terk edilmesi yapılmasından hayırlı olan bir işi yapmayı istediği zamanda iç dünyasının dışına yansıyarak yüzünü kaplayan ince bir duygudur…..

Devamını oku

Mevlid Kutlamalarının Hükmü

Mevlid Kutlamalarının Hükmü

Ehl-i Sünnet imamları mevlid kutlamalarının hükmü hakkında sarih beyanlarda bulunmuşlardır. Şeyhu’l-İslam ve İmâmu’ş-şurrâh Hâfız ibni Hacer el-Askalânî (Rahimehullâh)a mevlid kutlamanın hükmü sorulduğunda buna şöyle cevap….

Devamını oku

Mevlid-i Nebevî Kutlamalarının Meşrûiyetinin Delilleri

Mevlid-i Nebevî Kutlamalarının Meşrûiyetinin Delilleri

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘in mevlid-i şerîfini kutlamanın câiz hatta sevab kazandıran bir müstehab olduğunadâir âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şeriflerden ve icmâ ile kıyas cihetinden birçok delil….

Devamını oku