İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Tarîkat ve Hakîkat Şerîata Hizmet İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Tarîkat ve Hakîkat Şerîata Hizmet İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî 1. Cild 36. Mektup Otuz altıncı mektup, Lahor’lu Hacı Molla Muhammed’e gönderilmiştir. Şeriat dînî ve dünyevî bütün saadetlere kefildir, tarîkat ve hakîkat şeriata….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: Tarikat ve Hakikat

Şehid Hızır Efendi'nin Sohbetlerinden: Tarikat ve Hakikat

Şu dünyaya gelişimiz ve mezarla dünyayı terk etmemiz Mevlâ’yı bilmek ve ona ibadet etmek içindir. Bu hayata (doğuş ve gidişe) göre ahiret hayatımız tanzim edilecek…..

Devamını oku

Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

Hazreti Mevlânâ (Kuddise Sirruhû), Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat arasındaki farkı soran bir öğrencisine; “Karşı medresede rahlelerine eğilmiş ders çalışan dört kişi var. Sen git….

Devamını oku

Bir Tarîkatın Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir Tarîkatın Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız?

Tasavvuf ve tarîkat, şerîata bağlı ve muvafık olduğu müddetçe müstakim ve makbuldür. Nitekim tasavvuf büyükleri, tarîkat ve hakîkatin, şerîatın iki hizmetçisi olduğunu söylemişlerdir.[1] Buna göre….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İhlâs Makamı Hakkında Beyânları

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İhlâs Makamı Hakkında Beyânları

İlâhî hikmet gereği aslî vatanından uzaklaştırılan insan, Peygamberler (Salâvâtullâhi Aleyhim Ecma‘în), onların varisleri olan Evliyaullah (Kaddesallahu Esrârahum)un davetlerine icabet ederek Rabbi ile tekrar münasebet kurmuştur…..

Devamını oku