9 Şevval 1439İsmailağa Logo

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin Sahâbe-i Kirâm’a Hürmet Hakkındaki Beyânları

Mektübatı Rabbani

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû), Allâh-u Teâlâ’nın kendisine ikram ettiği mânevî işaretler, sırlar ve marifetler babında yazdığı “Mebde’ ve Me’âd” risâlesinde, bu marifetlerden birisini anlatırken şöyle….

Devamını oku

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Sultânü’l-Evliya ve Burhanü’l-Esfiya İmamı Rabbanî (Kuddise Sirruhû) muhtelif mektuplarında ve sair eserlerinde varlık (vücud) hakkında üç mertebe ispat eder; His-Vehim, Nefsü’l Emir ve Hâriç. Özellikle….

Devamını oku

206. Mektup

206.Mektub

Molla Abdülgafur es-Semerkandi’ye yazılmıştır Dünyayı kınamak, dünya nimetlerini terk etmeye teşvik Allah’ım, peygamberlerin efendisi Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hürmetine, ölüm bizi uyandırmadan Sen bizleri….

Devamını oku

Mektubât-ı Rabbânî’den 52. Mektup

Mektubât-ı Rabbânî’den 52. Mektup

Şeriatlar nefsanî istekleri kaldırmak için gelmiştir. Şeriata uygun bir iş yapıldığında o miktarda nefsanî arzular kaybolur. Bu sebeple şer‛î hükümlerden birini yapmak, kendi anlayışına göre….

Devamını oku

Mektubât-ı Rabbânî’den 46. Mektup

1. Cilt 46

Şurası kesindir ki, istidlal (akli çıkarım) alanı çok dardır. Delil ve fikir yoluyla yakîn elde etmek çok zordur. Dolayısıyla yakin derecesinde bir imana erişmek için….

Devamını oku

50. Mektup

Mektubat-ı-rabbani

Mektubât-ı Rabbânî’den Değersiz dünyayı yermek Bilmelisin ki, bu dünya dış görünüşü itibarıyla tat­lıdır. Şeklî bir tazeliğe sahiptir. Fakat o gerçekte öldürücü zehir ve boş bir….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî – 81. Mektûb

Mektûbât-ı Rabbânî - 81. Mektûb

81. MEKTUP • Lâlâ Bey’e yazılmıştır • İslâmı yaymaya teşvik, Müslümanlarda görülen yorgunluğun ve zayıflığın îzâhı ve kafirlerin istilalarının ve gâlibiyetlerinin açıklaması Allah Sübhânehû İslâmî….

Devamını oku