İsmailaga
İsmailağa Logo

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 19

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 19

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’a itaat edin, o Rasûl’e ve sizden olan (âlimler, kadılar ve idâreciler konumundaki) ülü’l-emr’e de itaatte bulunun! (Ancak bu, onların size, Allâh ve….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 18

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 18

(Allâh ve Rasûlü tarafından) kendisinden yasaklanmakta olduğunuz (o kötü) şeylerin büyüklerinden sakınırsanız, Biz de sizden (diğer) kötü işlerinizi (ve küçük günahlarınızı) örteriz ve sizi (cennet gibi) pek şerefli….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 17

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 17

Ey insanlar! Sizi tek bir nefis (olan Âdem)den yaratmış olan, onun bir parçası (olan sol kaburgasının en altı)ndan da (Havvâ ismindeki) eşini yaratmış bulunan ve her ikisinden….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 16

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 16

Ey iman etmiş olan kimseler! (İbadetlerin meşakkatlerine ve başınıza gelen zorluklara) sabredin, (Allâh düşmanlarıyla cihat ederken) sabır yarışında (onlara) gâlip gelin, (cihada hazır bir şekilde) atlarınızı bağlı tutarak….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 15

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 15

Her (can taşıyan) nefis ölümü tadıcıdır. (İşte ölüm sonrası inkârcılar karşılıksız kalmayacaktır. Bazıları bir zaman için dünyâda yaptıklarının yanlarına kâr kaldığını zannetse de, iyi-kötü tüm yaptıklarınıza verilecek) karşılıklarınız….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 14

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 14

Ey iman etmiş olan kimseler! (Emirlerini tutup, yasaklarından kaçınarak) Kendisinden sakınılması gerektiği şekilde Allâh’tan hakkıyla sakının ve siz ancak Müslüman kimseler olarak ölün! Allâh’ın ipi (olan Kitabına ve dini)ne….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 13

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 13

Her kim dîn olarak İslâm’dan başkasını ararsa, asla kendisinden (bu yanlış dîni de, diyâneti de) kabul edilmeyecektir. Üstelik o, (fıtratında bulunan İslâm kabiliyetini işleterek sonsuz cennetleri ve nimetleri….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 10

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 10

Ey iman etmiş olan kimseler! Sizi rızıklandırmış olduğumuz şeylerden (bazısını zekât olarak hayır yolunda) infakta bulunun; büyük bir gün gelmeden önce ki, kendisinde ne bir alış-veriş (yoluyla, kaçırılanı….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 9

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 9

Ey iman etmiş olan kimseler! (Emirlerime karşı itaat ve) teslimiyete (sadece görünüşte değil, içiniz ve dışınızla) topluca girin! İslâm(î konular)a bir bütün olarak girin (de, dînî hükümler arasında….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 7

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 7

Ey (nefsânî arzuların karışımından arınmış) hâlis akıllara sahip olanlar! (Öldüreni öldürerek uygulayacağınız) kısasta sizin için büyük bir hayat vardır. Tâ ki siz (kısastan korkarak cana kıymaktan) iyice sakınasınız! (el-Bakara….

Devamını oku