İsmailaga
İsmailağa Logo

Marûf-i Kerhî (Rahimehullah)

Marûf-i Kerhî(Rahimehullah)

Maruf-i Kerhî (Rahimehullah) hazretleri, Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu. Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Ailesi onu eğitim alması için Hristiyan bir rahibe verdi. Çocuk yaşta ve….

Devamını oku

Hasan-ı Basrî (Rahimehullah)

Hasan-ı Basrî (Rahimehullah)

Hicri olarak 21, milâdi olarak ise 642 yılında, Medine’de dünyaya gelmiştir. İsmi Hasan bin Ebil-Hasan Yesâr El-Basrî’dir. Babası, Eshâb-ı kirâmdan Zeyd bin Sâbit El-Ensârî (Radiyallâhu Anh)ın….

Devamını oku

Geyikli Baba Hazretleri

Geyikli Baba Hazretleri

Orhan Gazi zamanında yaşamış, büyük bir veli olan Geyikli Baba’nın asıl ismi Hasan’dır. [1] 1275 yılında doğan bu zât, Vefai tarikatına mensup idi. Baba İlyas….

Devamını oku

Mevlânâ Ârif-i Dikgerânî (Kuddise Sirruhû)

Mevlânâ Ârif-i Dikgerânî (Kuddise Sirruhû)

Mevlânâ Ârif-i Dikgerânî (Kuddise Sirruhû), Mevlânâ Seyyid Emîr Külâl (Kuddise Sirruhû)nun; Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend, Mevlânâ Yâdigâr ve Mevlânâ Cemaleddîn-i Dehistânî (Kaddesallâhu Esrârahum) ile birlikte dört….

Devamını oku

Tasavvufun Gayesi

Tasavvufun Gayesi

Sûfilerin gözünde tasavvufun gayesi, Şerîat-ı Ğarrâ’yı hakkıyla yaşamaktan başka bir şey değildir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri şöyle söyler: “Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in izini süren ve….

Devamını oku

İbrahim Hakkı Erzurûmî Hazretleri Kimdir?

İbrahim Hakkı Erzurûmî Hazretleri Kimdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 1703 tarihinde Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. Âlim olan babasından tefsir, hadis, fıkıh gibi zâhirî ilimleri tahsil etti. Molla Muhammed Sıhrânî Hazretlerinden….

Devamını oku