7 Cemâziyelâhir 1439İsmailağa Logo

Büyük Şeyh Efendi Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Mevlana Mustafa İsmet Garibullah

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hakîkî vârisleri olan Silsile-i Aliyye büyükleri (Kaddesallâhu Esrârahum) İslâm’ın nûrunu dünyanın dört bir yanına yaydılar. Bu uğurda büyük bir….

Devamını oku

Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)

Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)

Seyyidünâ ve Senedünâ ve Mevlânâ Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Doğumu Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Şecaati….

Devamını oku

Ebû Bekr es-Sıddîk Hazretleri

Ebû Bekr es-Sıddîk (Radıyallâhü Anh)

Mevlânâ Ebû Bekr es-Sıddîk (Radıyallâhü Anh) “Güneş, peygamberler hariç, Ebû Bekir’den daha faziletli bir insan üzerine doğup batmamıştır.” Allah Rasülü (s.a.) buyurur: “Allah’ın benimle gönderdiği….

Devamını oku

Selmân el-Farisî Hazretleri

Selmân-ı Fârısî (Radyallâhu Anh)

Mevlânâ Selmân el-Farisî (Radıyallâhü Anh) Hazreti Selmân- Fârisî (Radıyallâhu Anh), uzunca boylu, buğday tenli, gökçek yüzlü ve sık sakallıydı. Bünyesi sağlam ve güçlüydü. Dostluğu külfetsizdi…..

Devamını oku

Kâsım ibnü Muhammed es-Sâdık Hazretleri

Kâsım ibnü Muhammed es-Sâdık Hazretleri

Mevlânâ Kâsım ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyalâhü Anhümâ) Selman Farisi’den sonra, “altın silsile” tabiîn nesline geçiyor. Emanetin sahibi bu sefer Hz. Ebû Bekir’in torunu Kasım bin….

Devamını oku

Ca‘fer es-Sâdık Hazretleri

Câ’fer ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyallâhü Anhümâ)

Mevlânâ Câ’fer ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyallâhü Anhümâ) Ebu Abdullah lakabı ile anılan Ca’fer, Sâdık lakabının sahibidir. Hayatında hiç yalan konuşmadığı için bu lakabı almıştır. Ca’fer….

Devamını oku

Ebû Yezîd el-Bestâmî Hazretleri

Ebû Yezîd el-Bestâmî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî (Kuddise Sirruh) Bayezîd-i Bistamî, sûreti itibarıyla Hz. Ebû Bekir (r.a)’a benzerdi. Uzunca boylu, zayıf bedenli, beyaz tenliydi. Seyrek ve ak sakallı,….

Devamını oku

Ebû’l-Hasan el-Harkânî Hazretleri

Ebû’l-Hasan el-Harkânî Hazretleri

Mevlânâ Ebû’l-Hasan el-Harkânî (Kuddise Sirruh) Altın silsilenin yedinci halkası yine İran’dan; Bistam’a bağlı Harakan’dan. Bâyezîd Bistâmî’nin hemşehrisi ve türbesinin bekçisi. O’nun rûhâniyetinden feyz alarak “üveysî”….

Devamını oku

Ebû Ali el-Fâremedî Hazretleri

Ebû Ali el-Fâremedî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ebû Ali el-Fâremedî (Kuddise Sirruh) Altın silsilenin sekizinci halkasını oluşturan Ebû Ali Farmedi, tasavvuf tarihimizin yıldız şahsiyetlerinden Ebû’l-Kasım Kuşeyri’nin talebesi, İmam Gazzali’nin şeyhi ve….

Devamını oku

Yûsûf el-Hamedânî Hazretleri

Yûsûf el-Hamedânî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Yûsûf el-Hamedânî (Kuddise Sirruh) Uzuna yakın orta boylu, zayıfça bedenli, çiçek bozuğu kumral saçlı ve buğday benizliydi. Güler yüzlüydü. Sakalına pek az, ak düşmüştü…..

Devamını oku