6 Recep 1439İsmailağa Logo

Şeyh Muhammed Esad Erbilî Hazretleri

Eş-Şeyh Muhammed Esad Erbilî Hazretleri 1847 senesinde Musul’a bağlı Erbil kasabasında dünyaya geldi. Dedesi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin yerine bıraktığı halifesi Hidâyetullâh Efendi (Kuddise Sirruhû),….

Devamını oku

Çalekli Hacı Dursun Efendi Efendi Kimdir?

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin hocalarından olan eş-Şeyh Hacı Dursun Fevzi Güven el-Ôfî (Rahmetullâhi Aleyh) Of’un Çalek köyünde 1300 H (1883’te) doğmuştur. Babasının adı Yakup….

Devamını oku

İbnü Haldûn Kimdir?

Asıl adı Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman olan ibnü Haldûn, meşhur bir tarihçi olmasının yanında sosyoloji, felsefe ve siyaset konularında da evrensel kabule mazhar olmuş bir….

Devamını oku

İlim Tahsilinin İlk Şartı Hâlis Niyettir

İlim Tahsili ve Niyet

İslâm âlimleri, ilim tahsilinin ilk şartının hâlis bir niyet olduğunu söylemişlerdir. Niyet, her amelin başıdır. İlim tahsili, en fazîletli amellerin başında gelir. Dolayısıyla bu konu….

Devamını oku

Ömer ibni Abdülaziz (Radıyallâhu Anh) Kimdir?

Ömer İbni Abdilaziz

Künyesiyle beraber tam adı Ebû Hafs el-Melikü’l-Âdil el-Eşecc Ömer ibni Abdilazîz ibni Mervân ibni Hakem el-Ümevî’dir. Ömer ibni Abdilaziz (Radıyallâhu Anh), mısır valisi Abdülazîz ibni….

Devamını oku

Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi Kimdir?

Mahmud Coşan Hoca Efendi

14 Nisan 1938 senesinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dünyaya gelen Mahmud Esad Coşan hoca efendi, ilk eğitimi de dâhil olmak üzere eğitim hayatını doğumundan kısa bir….

Devamını oku

İskilipli Mehmed Âtıf Hoca Efendi Kimdir?

İskilipli Atıf Hocanın Şehadeti

Çorum, Anadolu’nun güzide illerinden biri olması, tarihî ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, sınırları içerisinde yetişmiş olan ilim adamlarıyla da dikkat çeken bir ilimizdir. İskilipli Mehmed….

Devamını oku

İsmail Ustaosmanoğlu Hoca Efendi

İsmail Ustaosmanoğlu

Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin tek erkek kardeşi olan İsmail Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, 1945 senesinde Trabzon’un Of ilçesi Tavşanlı (Miço) köyünde doğdu. Hâfızlığını küçük….

Devamını oku

Timurtaş Uçar Hoca Efendi Kimdir?

Timurtaş Uçar Hoca Efendi

Genellikle “vâiz” olarak tanıtılan merhûm Timurtaş Uçar Hoca Efendi, Diyanet İşleri Teşkilâtında önemli mevkilerde görev yapmış biri olmakla beraber, büyük bir dâvâ adamıdır. Hoca Efendinin….

Devamını oku

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

sadeddin et-taftazani

Nisbesiyle beraber tam adı, Sa‘düddîn Mes‘ûd ibni Fahriddîn Ömer ibni Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Taftâzânî eş-Şâfiî’dir. Hicrî 8, milâdî 14. asırda yetişmiş, İslâmî ilimlerin her….

Devamını oku