İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim Ehlinin Fazileti

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim Ehlinin Fazileti

48. Mektûb-u Şerîf Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Şeriat-ı Ğarrâ’nın hamilleri olan âlim ve talebelere karşı saygılı olmaya dairdir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah….

Devamını oku

Mektubât-ı Rabbânî’den: Hiçbir Velî Sahabenin Mertebesine Ulaşamaz

Mektubât-ı Rabbânî’den: Hiçbir Velî Sahabenin Mertebesine Ulaşamaz

Âlî Cenap Mirza Hüsameddin Ahmed’e yazılmıştır. Peygamberlere tabi olan kâmil kişilerin, bu tabi oluşla onların tüm kemâlâtından paylarının olduğunu, Hiçbir velinin peygamberlerden birinin derecesine ulaşama­yacağını,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kurtuluş Ehl-i Sünnet ve Cemaate Uymaya Bağlıdır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kurtuluş Ehli Sünnet ve Ce¬maate Uymaya Bağlıdır

1. cilt 69. Mektûb-u Şerîf Hân-ı Hânân’a gönderilmiştir. Allah’a hamd, Onun Resulüne salat ve selam olsun. Kardeşiniz Muhammed Sıddık eşliğinde göndermiş olduğunuz kıymetli mektubunuz ulaştı…..

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Ey Evlad! İş ve ihtiyat, fuzûlî mübahlardan sakınmak, zaruret miktarı ile yetinmektir. Bu miktarın da kuvvetin hasıl olması, kulluk vazifelerinin edasında cem’iyyetin hasıl olması niyetiyle….

Devamını oku

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Nübüvvet nurundan uzaklaşıldıkça insanlarda dünyaya meyil, ibadette soğukluk ve sair manevi hastalıklar görüldü. Sahabe zamanındaki ihlas ve samimiyet yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu tehlikeyi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Gençlikte Yapılan Amellerin Üstünlüğü

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Gençlikte Yapılan Amellerin Üstünlüğü

Ey oğul! Esas mesele, mubahların fazlasından kaçınmak ve zarûret miktarıyla yetinmektir. Bunu da kulluk vazifelerini yerine getirebilmek için kuvvet ve cem’iyyet kazanmak niyeti ile yapmalı…..

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyâ ve Âhiret İki Kuma Gibidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyâ ve Âhiret İki Kuma Gibidir

Kılıcullâh b. Kılıc Han’a yazılmıştır. Dünya ve dünya ehlinin yerilmesi; faydasız ilimlerin tahsilini terk ve gereksiz mubahlardan uzak durmak; hayırlara ve salih amellere teşvik ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Oğlu Hace Muhammed Abdullah’a yazılmıştır. İşin aslının sünnete tabi olmak, bidatlerden kaçınmak olduğu; Nakşibendî tarikatının diğer tarikatlara olan üstünlüğünün sadece Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Ezanda Geçen Kelimelerin Manası

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Ezanda Geçen Kelimelerin Manası

303. Mektûb-u Şerîf el-Hâc Yûsuf el- Keşmîrî’ye gönderilmiştir. Ezanda geçen kelimelerin manası hakkındadır. Allah Teâlâ’ya hamd ve Rasûlü’ne salâttan sonra… Bilmek gerekir ki ezanda yedi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

182. Mektûb-u Şerîf Molla Salih Gûlâbî’ye yazılmıştır. Havâtır ve vesveselerin imanın kemalinden olduğu hakkındadır. Bir grup derviş bir gün toplanmış oturuyorlardı. Söz taliplerin havâtır ve….

Devamını oku