İsmailağa Logo

Âlemin Fesâdı Âlimin Fesâdı İledir

Âlemin Fesâdı Âlimin Fesâdı İledir

Günümüz Müslümanlarının içinde bulunduğu ictimâi, iktisâdî, siyasi ve dînî vaziyetleri, buhranları, çalkantıları asıllarından bağlı olmaları lâzım gelen değerlerinden kopuk olmaları, Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Sultânü’l-Evliya ve Burhanü’l-Esfiya İmamı Rabbanî (Kuddise Sirruhû) muhtelif mektuplarında ve sair eserlerinde varlık (vücud) hakkında üç mertebe ispat eder; His-Vehim, Nefsü’l Emir ve Hâriç. Özellikle….

Devamını oku

Mektubat-ı Rabbani 74. Mektubu

Mektubat-ı Rabbani 74. Mektubu

Mektubat-ı Rabbanî’den Mirza Bedî’u’z-Zaman’a yazılmıştır Hak dostlarını sevmeye, onlara yönelmeye ve Şeriatın Sahibine tâbi olmaya teşvik hakkındadır. Dervişler dâima Allah Sübhânehû ile beraber olan Hak dostlarıdır…..

Devamını oku

Mektubat-ı Rabbani 59. Mektup

Mektubat-ı Rabbani 59. Mektup

Mektubat-ı Rabbanî’den Aziz kardeşim! Bilmelisin ki, ebedi kurtuluşa erişmek için üç şeyin elde edilmesi insan için kaçınılmazdır. Bu üç şey ilim, amel ve ihlâstır. İlim….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî – 81. Mektûb

Mektûbât-ı Rabbânî - 81. Mektûb

81. MEKTUP • Lâlâ Bey’e yazılmıştır • İslâmı yaymaya teşvik, Müslümanlarda görülen yorgunluğun ve zayıflığın îzâhı ve kafirlerin istilalarının ve gâlibiyetlerinin açıklaması Allah Sübhânehû İslâmî….

Devamını oku