İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeytanı İstirahat Ettiren Kötü Âlimler

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeytanı İstirahat Ettiren Kötü Âlimler

Seyyid Ferid’e yazılmıştır. Ehl-i Sünnet ve Cemaat âlimlerine tâbi olmaya teşvik hakkında vaazlar ve nasihatler, kötü âlimlerle arkadaşlıktan sakındırmak hakkındadır. 213. Mektûb-u Şerîf Noksan sıfatlardan….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Zor mudur?

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Zor mudur?

Hanlar Hânı’na yazılmıştır. Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) ittibâya teşvik ve şer‘î tekliflerde güçlük olmadığını beyân hakkındadır. 191. Mektûb-u Şerîf Bizi bu (îmân nimetine) ulaştıran Allah’a hamd olsun,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Onlarla Oturan Mahrûm Olmaz!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Onlarla Oturan Mahrûm Olmaz!

203. Mektûb-u Şerîf İki yüz üçüncü mektup, Molla Hüseyin’e yazılmıştır. Şu taifeyi sevmeye teşvik ve onların medhi hakkındadır. Allah Subhânehû hallerinizi güzelleştirsin, Allah Subhânehû amellerinizi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnete Yapış, Bidatlardan Sakın!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet Yapış Bidatlardan Sakın!

186. Mektûb-u Şerîf Yüz seksen altıncı mektup, Hâce Abdurrahman Müftî el-Kâbilî’ye yazılmıştır. Sünnete ittibâya ve bid‘atlerden sakınmaya teşvik hakkındadır. Muhakkak her bid‘at dalalettir. Allah Subhânehû….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim, Amel ve İhlas

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim, Amel ve İhlas

59. Mektûb-u Şerîf Elli dokuzuncu mektup, Seyyid Mahmud’a yazılmış olup, kurtuluş için mutlaka üç şeyin lazım olduğu, bunların da Ehl-i Sünnet ve Cemaat yoluna tabi….

Devamını oku

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Yanlış Din Anlayışının Tehlikesi

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Yanlış Din Anlayışının Tehlikesi

Muhterem Müslümanlar! Allah’ın mazlum kulları! Allah’ın şeker kulları! Allah (Celle Celâlühû) bilmediklerimizi anlamaya, anladıklarımızı yaşamaya, duyduktan sonra işittik ve itaat ettik Yâ Rabbi!, dinledik ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhlerin Sohbetinden Sakın!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhlerin Sohbetinden Sakın!

61. Mektûb-u Şerîf Altmış birinci mektup, Seyyid Mahmud’a yazılmıştır. Kâmil ve mükemmil şeyhin sohbetine teşvik, nâkısın sohbetinden sakınmak ve bunlarla alakalı hususların beyânı hakkındadır. Noksan….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Safra Hastası Şekerin Tadını Bilmez!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Safra Hastası Şekerin Tadını Bilmez!

46. Mektûb-u Şerîf Allah Subhânehû sizi, keremli babalarınızın yolu üzere sabit eylesin. Evvelki (ceddiniz) ve en faziletlisi üzerine evvela, diğerlerine de ikinci olarak salât ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den Ramazân-ı Şerîf Ayının Fazîleti

Mektûbât-ı Rabbânî’den Ramazân-ı Şerîf Ayının Fazîleti

Dördüncü Mektûb-u Şerîf Dördüncü Mektup, Mübarek Ramazan ayının faziletlerini açıklamak, Hakîkat-i Muhammediyye (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî (Kuddise sırruhu) Hazretleri bu mektubu….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

52. Mektûb-u Şerîf Seyyid Şeyh Ferîd’e yazılmıştır. Bu mektup, nefs-i emmârenin zemmi, onun zâtî hastalığını ve bu hastalığın izâlesinin ilâcını beyân hakkındadır. Kıymetli kardeşin mektûbunu….

Devamını oku