İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Hulefâ-i Râşîdîn’in Fazîleti

2. Cild 15. Mektûb-u Şerîf Hâkim ve vâlileri başta olmak üzere Samane şehri halkına yazılmıştır. Bayram hutbesinde Hulefa-i Raşidin’in adlarını anmayan hatibin yerilmesi ve onu….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhten Ders Alınmaz

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhten Ders Alınmaz

23. Mektûb-u Şerîf Hân-ı Hânân olarak bilinen Şeyh Abdürrahîm’e gönderilmiştir. Bu mektup; Yetersiz kişiden tarikat almayı menetme ve bunun zararını beyana dair yazmış olduğu mektuba….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Rasûlüllah ve Ashâbının Üstünlüğü

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Rasûlüllah ve Ashâbının Üstünlüğü

44. Mektûb-u Şerîf Seyyid Nakîb Şeyh Ferid el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Beşerin en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve sellem)in övülmesi, Onu tasdik edenlerin insanların en….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Herhangi bir eğitim almadan sûfîye Allah tarafından bahşedilen ledünnî bilgilerin sağlamlığı, ancak şer‘î bilgilere uyum sağlamalarıyladır. Bunlar şer‘î bilgileri kıl miktarı aşacak ve onlara zerre….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

29. Mektûb-u Şerîf Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; ✓Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik, ✓Sünnet ve edeplere riâyet, ✓Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyanın Câzibesine Kanmamak Gerekir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyanın Câzibesine Kanmamak Gerekir

Muhammed Murâd Korbikî’ye gönderilmiştir. Dünyanın câzzibesine kanmamak gerektiği hakkında nasihatleri ihtivâ eder. 81. Mektûb-u Şerîf Allah Teâlâ’ya hamd, peygamberlerine selâm olsun. Akl-ı selim sahibi arkadaşların,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünya ve Âhiret Birbirinin Kumasıdır!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünya ve Âhiret Birbirinin Kumasıdır!

Bu mektûb-u şerîf Muhammed el-Lâhûrî’ye gönderilmiştir. Dünyaya bağlanan âlimlerin zemmi ve zâhid âlimleri methetmek hakkındadır. 33. Mektûb-u Şerîf Âlimlerin dünyaya olan düşkünlüğü güzel yüzleri üzerinde….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dinimizin Temeli Takvâdır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dinimizin Temeli Takvâdır

Seyyid Muhammed Nu‘mân’a gönderilmiştir. “Artık o Rasûl size ne verirse onu hemen alın sizi neden engellerse hemen vazgeçin” âyet-i kerîmesinin tefsiri hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim Allah Teâlâ….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeytanı İstirahat Ettiren Kötü Âlimler

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeytanı İstirahat Ettiren Kötü Âlimler

Seyyid Ferid’e yazılmıştır. Ehl-i Sünnet ve Cemaat âlimlerine tâbi olmaya teşvik hakkında vaazlar ve nasihatler, kötü âlimlerle arkadaşlıktan sakındırmak hakkındadır. 213. Mektûb-u Şerîf Noksan sıfatlardan….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Zor mudur?

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Zor mudur?

Hanlar Hânı’na yazılmıştır. Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) ittibâya teşvik ve şer‘î tekliflerde güçlük olmadığını beyân hakkındadır. 191. Mektûb-u Şerîf Bizi bu (îmân nimetine) ulaştıran Allah’a hamd olsun,….

Devamını oku