İsmailaga
İsmailağa Logo

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Nübüvvet nurundan uzaklaşıldıkça insanlarda dünyaya meyil, ibadette soğukluk ve sair manevi hastalıklar görüldü. Sahabe zamanındaki ihlas ve samimiyet yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu tehlikeyi….

Devamını oku

Kur’ân ve Sünnet’te Nefis

Kur’ân ve Sünnet’te Nefis

Şu varlık âleminin en kıymetli mensubu ilâhî vahye muhâtab olan insanoğludur. Yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanında belâ ve musibetleri de beraberinde getirir. İnsan….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Nefis ve Şeytan Arasından Hâlis İbâdet Çıkarın!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Nefis ve Şeytan Arasından Hâlis İbâdet Çıkarın!

Allah Teâlâ insana sağmal hayvanların karınlarından çıkan sütü içirir ki, o süt kan ile hayvanın karnında olan fena şeyler arasından çıktığı halde kanın renginden ve….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Şeref, gece-gündüz seferber olarak Kur’ân’a hizmet edenlerindir. Bu kişi hammal veya hammal kızı, süpürgeci veya süpürgeci kızı olsa dahi durum değişmez. İnsan Kur’ân ehli olmadıkça….

Devamını oku

Risâle-i Hâlidiye’de Seyr-i Sülûk ve Nefisle Mücâhede Edebi

Risâle-i Hâlidiye’de Seyr-i Sülûk ve Nefisle Mücâhede Edebi

Birincisi: Kulluktan başka diğer sebep ve maksatlardan niyeti tasfiye ve Allah Teâlâ’nın: “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” [1] kavline imtisâl….

Devamını oku

Nefisteki Kötü Hasletler

Nefisteki Kötü Hasletler

Nefsimizde dört kötü haslet vardır: 1) Münaza’a: Allâh Celle Celâlühû ile çekişme, 2) İbâ: Mevlâ Te’âlâ’nın emirlerinden kaçınmak, 3) Azgınlık, 4) İnkâr: Ahkâm-ı semâviyeyi kabul….

Devamını oku