İsmailağa Logo

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mühr-ü Şerîf’i

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mühr-ü Şerîf’i

Farsça’dan Türk diline intikal etmiş olan “MÜHÜR” kelimesinin lügat manası şudur: Bir şahıs veya müessesenin adı, sıfatı ve alameti, hakkedilen yazı veya evrak altına basılan….

Devamını oku

Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)

Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)

Seyyidünâ ve Senedünâ ve Mevlânâ Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Doğumu Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Şecaati….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Na‘l-i Şerîfi

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Na‘l-i Şerîfi

Na‘l-i Şerîf, İslâmî edebiyatta hem Resûl-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in zâtının hem de ayağının kudsiyetine nisbetle önemli görülmüştür. Bu nedenle Hazreti Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi….

Devamını oku

Kuss ibni Sâ‘ide ve Ukâz Panayırındaki Hutbesi

Tam adı Kuss ibni Sâ‘ide ibni Amr el-İyâdî’dir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in risâletle vazifelendirildiği 610 senesinden yaklaşık on sene evvel 600 senesinde vefât….

Devamını oku

Rasûlüllâh’ın (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Şemâil-i Şerîfi

Peygamber Efendimiz'in Şemaili Şerifi

Hasen (Radıyallâhu Anh), dayısı Hind ibni Ebî Hâle (Radıyallâhu Anh)a, dedesi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şemâilini sormuştu. Küçükken Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in terbiyesi….

Devamını oku

Şemâil-i Muhammediyye Ne Demektir

Şemâil-i Muhammediyye Ne Demektir

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin Rabbi kemal sıfatlar ile muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh olan kullarını doğru yola ulaştırması için peygamberler gönderen Allâh’a mahsustur. Salat ve selam onun….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Hayvanlara Olan Merhameti

Peygamberimizin Hayvanlara Olan Merhameti

“Yaratılanı severim yaratandan ötürü…”[1] dediği gibi koca Yûnus’un, Hâlik olan Allah Te‘âlâ’nın yarattığı her şey Müslümanlar için son derece değerlidir. Hayvanlardan bitkilere hatta cansız varlıklara….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Mübarek İsimleri

Peygamber Efendimiz’in Mübarek İsimleri

Abdullah: Allah’ın kulu. Âbid: Kulluk eden, ibadet eden. Âdil: Adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmayan. Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş. Ahsen: En güzel. Alî: Çok yüce…..

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in İlim ve Marifeti

Peygamberimizin İlim Marifeti

Allah-u Teâlâ’nın, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e verdiği apaçık mucizelerden bazıları şunlardır: Allah Teâlâ O’nda ilimleri ve marifetleri bir araya getirmiştir. Dini ve dünyevi….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Güzel Ahlakı

peygamberimizin-guzel-ahlaki

Dini Mübîn-i İslâm, tüm üstün âdap ve ahlak-ı hamide ve kişinin kendi çabasıyla kazandığı hasletleri övmüş, onlara sahip olmayı emretmiş ve onlarla ahlaklanan kimseye ebedi….

Devamını oku