İsmailaga
İsmailağa Logo

Fetva Ne Demektir?

Fetva Ne Demektir?

Fetva kelimesi, “bir olayın hükmünü açıklayan kuvvetli cevap” anlamına gelmektedir. Fıkıh ıstılahında “bir fakihin kendisine sorulan fıkhî bir suale yazılı ya da sözlü olarak cevap….

Devamını oku

Dünyanın Yükü ve Müslümanın Mal ile Münasebeti

Dünyanın Yükü ve Müslümanın Mal ile Münasebeti

Bir zengin çocuğunu, babasının mezarı başında oturup bir fakirin oğlu ile tartışırken gördüm. (Ona şöyle diyordu): “Babamın türbesinin sandukası (özel) taştan, üzerindeki kitabe renkli, mermerle….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İlmin Fazîletine Dair Beyânları

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İlmin Fazîletine Dair Beyânları

İlmin ve amelin üstünlüğünü ve hakkı bildirmek üzere bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını beyan eden Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Yine ilmi ve âlimin üstünlüğünü bildirmek üzere….

Devamını oku

Muharrem Ayının Fazîletleri

Muharrem Ayının Fazîletleri

Hicrî ayların ilki olan Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Haram Aylar’ olarak ifade edilen mübârek bir aydır. Dolayısıyla Muharrem ayının girişiyle yeni bir Hicrî seneye (1439)….

Devamını oku

Namazdan Sonra Okunacak Duâ ve Sûreler

Namazdan Sonra Okunacak Duâ ve Sûreler

Namaz ibâdeti, hazırlık sürecinden başlayarak, evvelini, edâsını ve edâsından sonrasını kapsayan bir ahkâma tâbidir. Bu ahkâm içerisinde namazı müteakip yapılacak tesbihât olarak adlandırılan bölüm, ziyâdesiyle….

Devamını oku

Zilhicce Orucu

Zilhicce Orucu

Zilhicce ayı içerisinde tutulacak oruç konusunda bazı mühim hatırlatmalar: Oruçlar; farz, kefâret, tayin edilmiş adak, mutlak adak ve nafile olmak üzere muhtelif nev’ilere ayrılmıştır. Bu….

Devamını oku

Söylemdeki Sadâkatin Eylemdeki Zuhûru : Hicret

Söylemdeki Sadâkatin Eylemdeki Zuhûru : Hicret

Kelime manası itibarıyla terk etmek, uzaklaşmak, yüz çevirmek, ayrılmak[1] gibi manalara gelen hicret, hikmet veçhesiyle incelendiğinde esasında büyük bir sadâkat göstergesidir. İnsan her hangi bir….

Devamını oku

İtikâf Nedir? İtikâfın Hikmeti Nedir?

İtikâf Nedir? İtikâfın Hikmeti Nedir?

Lüğatte itikâf bir şeye devam etmek anlamındadır. Bir şeye devam eden kimseye de mutekif denir. Dinde ise: Bir mescitte veya o hükümdeki bir yerde itikâf….

Devamını oku

Kıssaların Fazileti

Kıssaların Fazileti

Peygamberlerin ve geçmiş tüm büyüklerin yani; sahâbe, tâbi’in ve tebe-i tâbi’in, evliyahullahın kıssalarını anmak, kalpteki imanı pekiştirir. Gönlü tatmin ve teskin eder. En mükemmeli ise;….

Devamını oku

Ebû Hanîfe Müdâfaası

Ebû Hanîfe Müdâfaası

Modern zamanın seküler anlayışını İslami değerler zarfında sunan oryantalizmin nihai hedefi Müslümanların zihinlerinde Batılı’ların istediği anlamda bir İslam tasavvuru oluşturmaktır. İslam Coğrafyası’na Batılı kimlikleri ile….

Devamını oku