İsmailağa Logo

Rûhun Gıdası Nedir?

Rûhun Gıdası Nedir?

Oturduğunuz yerde uyursanız, ne görmek kalır, ne işitmek, ne konuşmak, ne düşünmek. Neden? Çünkü gören rûh idi, konuşan rûh idi, anlayan rûh idi. O gidince….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mesnevî-i Şerîf

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mesnevî-i Şerîf

Tâbiûn devrinin büyük âlimlerinden Süfyan ibni Uyeyne (Rahimehullâh): “Sâlihlerin anıldığı yere sekinet iner” buyurur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerinin adını duyduğumuzda, huzur ve sekînetten başka bir….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mevlevîlik

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mevlevîlik

Tarikatlar kurucularına nispetle anılsalar da, onların başlangıcı, nispet edildikleri zâtlara değil, o zâtların kesintisiz olarak bağlı bulundukları kesintisiz bir silsile ile Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Kendisinin de muhtelif eserlerinde kaydettiği şekliyle tam adı, Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Hüseyin el-Belhî’dir. 30 Eylül 1207’de Belh bölgesinde, Sultânü’l-Ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini Vefatının Sene-i Devriyesinde Rahmetle Anıyoruz.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini Vefatının Sene-i Devriyesinde Rahmetle Anıyoruz.

Asıl adı: “Muhammed”’dir. Lakabı: “Celâleddîn” olup, Konya’yı teşrif etmelerinden dolayı “Rûmî” diye anılmıştır. Kendisi ayrıca, “Hüdâvendigâr”, “Mevlânâ”, “Sultân-ül-âşıkîn”, “Mollâ-yı Rûm” gibi lakablarıyla zikredilmiş, “Molla Hünkâr”….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  (Kuddise Sirruhû) (مولانا جلال الدين رومي) (ö. 672/1273) Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şâir. 6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh….

Devamını oku