İsmailağa Logo

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mesnevî-i Şerîf

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mesnevî-i Şerîf

Tâbiûn devrinin büyük âlimlerinden Süfyan ibni Uyeyne (Rahimehullâh): “Sâlihlerin anıldığı yere sekinet iner” buyurur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerinin adını duyduğumuzda, huzur ve sekînetten başka bir….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mevlevîlik

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mevlevîlik

Tarikatlar kurucularına nispetle anılsalar da, onların başlangıcı, nispet edildikleri zâtlara değil, o zâtların kesintisiz olarak bağlı bulundukları kesintisiz bir silsile ile Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Kendisinin de muhtelif eserlerinde kaydettiği şekliyle tam adı, Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Hüseyin el-Belhî’dir. 30 Eylül 1207’de Belh bölgesinde, Sultânü’l-Ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini Vefatının Sene-i Devriyesinde Rahmetle Anıyoruz.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini Vefatının Sene-i Devriyesinde Rahmetle Anıyoruz.

Asıl adı: “Muhammed”’dir. Lakabı: “Celâleddîn” olup, Konya’yı teşrif etmelerinden dolayı “Rûmî” diye anılmıştır. Kendisi ayrıca, “Hüdâvendigâr”, “Mevlânâ”, “Sultân-ül-âşıkîn”, “Mollâ-yı Rûm” gibi lakablarıyla zikredilmiş, “Molla Hünkâr”….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  (Kuddise Sirruhû) (مولانا جلال الدين رومي) (ö. 672/1273) Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şâir. 6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh….

Devamını oku