İsmailağa Logo

Âlimlerin Vefâtı Neticesinde Olanlar

Âlimlerin Vefâtı Neticesinde Olanlar

Her geçen gün bir yıldız daha kayıyor, her biri birbirinden kıymetli âlimlerimizi âhirete yolcu ediyoruz. Şüphesiz ki onların cenazeleri bile insanları tefekküre sevk ediyor ve….

Devamını oku

İsmailağa Külliyesi İlk Mezunlarını Veriyor

İsmailağa Külliyesi İlk Mezunlarını Veriyor

Mahmud Efendi Tekâmül ve İhtisas Medresesi talebeleri 19 Haziran Pazar Günü Yavuz Sultan Selim Camiinde Heyet Hocalarımızın ve birçok kıymetli hocamızın katılımıyla gerçekleşecek bir merasimle….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim, Amel ve İhlas

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim, Amel ve İhlas

59. Mektûb-u Şerîf Elli dokuzuncu mektup, Seyyid Mahmud’a yazılmış olup, kurtuluş için mutlaka üç şeyin lazım olduğu, bunların da Ehl-i Sünnet ve Cemaat yoluna tabi….

Devamını oku

Mütebahhir Bir Osmanlı Âlimi: Taşköprizâde Ahmed Efendi

Mütebahhir Bir Osmanlı Âlimi: Taşköprizâde Ahmed Efendi

Doğumu Taşköprizâde nâmıyla bilinen Ahmed Efendi, Muslihiddîn Mustafa Efendi’nin oğludur. Osmanlı Devleti’nin en ihtişamlı döneminde 901 (1495) yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Kânûnî Sultan Süleymân Han….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bütün İlimleri Cenâb-ı Hakk Yaratmıştır!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bütün İlimleri Cenâb-ı Hakk Yaratmıştır!

Evliyâullah bir işe eûzu besmele, hamdele ve salvele ile başlardı. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri de (Kuddise Sirruhu) Risâle-i Kudsiyyesi’ne böyle başlamıştır. Sığındım….

Devamını oku

Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh)nin Şahsiyeti ve İslâm Târihindeki Önemi

Aşere-i Mübeşşiredendi Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh) hem siyasî hem de ilmî yönüyle, sahâbe-i kiramın ve İslâm tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kendisi ilk Müslümanlardan olup….

Devamını oku

Ömer Nesefî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

Ömer Nesefî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

İsmi ve Künyesi Tam adı Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. İsmâîl b. Muhammed b. Alî b. Lokmân şeklindedir. en-Nesefî  en  meşhur  nisbesidir,  bunun  yanı ….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizden İlim Hususunda Hikmet Damlaları

Efendi Hazretlerimizden İlim Hususunda Hikmet Damlaları

Çok hevesim var eski hâle gelmenize (şeriat ilimlerine dönmenize). Bu mevsimde (zor zamanda hizmeti yürütebilmem için) bana yardım edenlere Allâh-u Te‘âlâ yardım etsin. Karnın acıktığı….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) İlim Hakkındaki Sözlerinden

Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) İlim Hakkındaki Sözlerinden

Bugün Müslümana düşen nedir? Vali, hâkim, komutan olamayacak olsa da İslâmi ilimleri okumaktır. Hatta temizlik işçisi dahi olamasa yine de İslâmî ilimleri okumalıdır. Peygamber Efendimiz….

Devamını oku

Medreseye Davet

Medreseye Davet

Medrese… Belki de bizi tarif eden tek kelime bu… Metinde küçük fakat onlarca ciltlik kalın kitapların şerhinde yetersiz kalacağı bir kelime: Medrese… Medrese, asla basit….

Devamını oku