İsmailaga
İsmailağa Logo

Koruyucu Bir Kalkan Olarak Oruç

Koruyucu Bir Kalkan Olarak Oruç

Kelime-i şehâdetle beraber namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibâdetler, İslâm’ın beş temel şartını oluşturur. Zikretmiş olduğumuz ibâdetler, bir zümrenin îfâ etmesiyle diğer insanların üzerinden….

Devamını oku

Nâfile Oruca Devam Etmenin Fazîleti

Nâfile Oruca Devam Etmenin Fazîleti

Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) senenin -Ramazân-ı Şerîf ayı dışındaki- hiçbir ayında Şa‘bân-ı Şerîf ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur: “Amellerden gücünüzün yettiğini yapın…..

Devamını oku

Ramazân Orucunu Mâzeretsiz Tutmamak

Ramazân Orucunu Mâzeretsiz Tutmamak

Ramazân orucuna niyet etmeyip bu ay içinde oruç tutmamak keffâret sebebi olmayıp gününe gün kazayı gerektirdiğinden bazı kimseler tarafından hafife alınıyor. Oysaki bu orucu sonradan….

Devamını oku

Orucu Kâmil Bir Şekilde Tutmak

Orucu Kâmil Bir Şekilde Tutmak

Oruç ibâdeti her ne kadar ıstılahta: “tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsî münasebetten uzak durma’’ şeklinde tarif ediliyorsa da, bu tanımının….

Devamını oku

Mağfiret ve Şefaat Vesilesi Olarak Oruç

Mağfiret ve Şefaat Vesilesi Olarak Oruç

Oruç, cehennem ateşinden kişiyi koruduğu gibi, geçmiş günahların mağfiretine de vesiledir. Orucunu hâlisâne bir niyetle tutan mü’minlerin günahlarının bağışlanacağı Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)….

Devamını oku

Ramazân Orucunun Fazîletleri

Ramazân Orucunun Fazîletleri

Muhakkak ki bir konunun ehemmiyetini idrak etmek, onun künhüne vakıf olma ve gereğini yapma açısından son derece önemlidir. Buna mukabil, amele tealluk eden işlerde idrâkten….

Devamını oku

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Oruç ibâdetinin İslâm’ın beş şartından biri oluşu meşhûr Cibrîl (Aleyhisselâm) hadîsinde şöyle yer almaktadır: “Ömer İbnü’l-Hattâb (Radıyallâhu Anh) şöyle dedi: Bir gün Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

İftar Âdâbı

İftar Âdâbı

Allah Te‘âlâ’nın dîni, hayatın istisnasız her safhasını ve her ânını düzenleyen bir ahkâmdan müteşekkildir. İnsan, yaratılıp da başıboş bırakılmamış, belirli mükellefiyetleri yüklendiği gibi, bu mükellefiyetler….

Devamını oku

Hadis-i Şerif ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Hadis-i Şerif ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh) dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem): “Oruç sabrın yarısıdır. Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da oruçtur” buyurdu. (Ali el-Müttekî, Kenzü’l-ummâl: 8/444, No:23571)

Devamını oku

Hadis-i Şerif ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Hadis-i Şerif ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

“Her kim Allâh rızası için bir gün oruç tutarsa Allâh-u Te’âlâ onu, yavru iken yuvadan uçarak uzaklaşıp, ihtiyarlayarak ölen karga(nın yüz hatta beş yüz seneye varan ömrü)….

Devamını oku