İsmailaga
İsmailağa Logo

Ya Rabbi! Nimetlerinle Olup Seninle Olmamaktan Bizi Muhafaza Eyle!

Ya Rabbi! Nimetlerinle Olup Seninle Olmamaktan Bizi Muhafaza Eyle!

Bismillahirrahmanirrahim. Sizden evvel dünyaya gelen Mevlâ’nın büyük dostları çok çalışarak Hak ve hakikate kavuştular. Sonra biz çocuklan, cahil kalmasınlar diye çok kıymetli eserler yazdılar. Bu….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Mevlâ’nın Düşmanlarına Meyletmedikçe Yıkılmayız

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Mevlâ’nın Düşmanlarına Meyletmedikçe Yıkılmayız

Asla ve kat’a ortağı olmayan Allah-u Teâlâ Hazretleri’ne şirk koşmanın bedeli, o kimsenin kalbine korku atılmasıdır. Bir kimsenin kalbine korku atıldı mı ebediyyen iflah olmaz…..

Devamını oku

İslâm Fetihleriyle İnsanlık Neler Kazandı?

İslâm Fetihleriyle İnsanlık Neler Kazandı?

“Din ile bilimin uzlaştığını, birbiriyle çatışmadığını İslâm’dan öğrenen Orta çağ Avrupası böylece bir kurtuluş ışığına kavuşur.”[1] İslâm dini, bütün insanlık için yeni bir başlangıcın dönüm….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hicret, Cihad ve Niyet

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hicret, Cihad ve Niyet

“İman edip, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Allah katında daha büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar, dünya ve ahiret saadetine kavuşanlardır.”[1] Îmân,….

Devamını oku

Dünya Sevgisine Karşı Şehâdet Arzusu

Dünya Sevgisine Karşı Şehâdet Arzusu

Vehn: Dünyâyı Sevmek ve Ölümü Kerih Görmek Sevbân (Radıyallâhu Anh) dedi ki: Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi….

Devamını oku

Asla Unutmamamız Gereken Bir Gâye: Şehâdet

Asla Unutmamamız Gereken Bir Gâye: Şehâdet

İnsanoğlu çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar kesbeder. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki, şehitlik ve gâzilik gelir. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde….

Devamını oku

Emr-i bi’l Ma‘rûf ve Nehy-i ani’l-Münker Nedir? Nasıl Yapılır?

Emr-i bi’l Ma‘rûf ve Nehy-i ani’l-Münker Nedir? Nasıl Yapılır?

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak manasına gelen emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker yüce dinimiz İslâm’ın en temel vazifelerindendir. Bu mühim vazifeyi yerine getirebilmek elbette ki….

Devamını oku

Risâle-i Hâlidiye’de Seyr-i Sülûk ve Nefisle Mücâhede Edebi

Risâle-i Hâlidiye’de Seyr-i Sülûk ve Nefisle Mücâhede Edebi

Birincisi: Kulluktan başka diğer sebep ve maksatlardan niyeti tasfiye ve Allah Teâlâ’nın: “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” [1] kavline imtisâl….

Devamını oku

Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey ve bağlı bulunduğu Kayı boyuna mensup diğer Alplerin, küçük bir beylikten, büyük bir cihan devletine doğru giden yolda, büyük….

Devamını oku

Kudüs Fethi Habercisi: Hittîn Savaşı

Kudüs Fethi Habercisi: Hittîn Savaşı

Papa’nın çağrısı sonrası düzenlenen 1. Haçlı seferi ile toplanan Hristiyan orduları, 1099 yılında Kudüs şehrini ele geçirmiş ve tarihte yapılan en büyük katliamlardan birini gerçekleştirmişti…..

Devamını oku