İsmailağa Logo

Peygamber Efendimizin Müezzinlerinden Ebû Mahzûre Radıyallâhu Anh

Peygamber Efendimizin Müezzinlerinden Ebû Mahzûre Radıyallâhu Anh

İsmi ve Nesebi Tam ismi Ebû Mahzûre Evs b. Mi‘yer b. Levzân el-Cumahî’dir. Ebû Mahzûre (Radıyallâhu Anh) Kureyş’in Cumah koluna mensuptur. “Ebû Mahzûre” künyesiyle meşhur….

Devamını oku

Müslüman Mesuliyet Sahibidir

Müslüman Mesuliyet Sahibidir

İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edildiğine göre Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin….

Devamını oku

İslâm’da Edep ve Ahlâkın Ehemmiyeti

İslâm’da Edep ve Ahlâkın Ehemmiyeti

Her şeyin Bir Edebi Vardır Şüphesiz İslâm’ın çok edepleri ve faziletleri vardır ki, bunlar hayatın tüm alanlarını ilgilendirir ve kapssar.[1] İslam Dinindeki bu edepler büyüğe-küçüğe,….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Bedduâ Etmekten Sakınmak

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Bedduâ Etmekten Sakınmak

Cenâb-ı Hakk âyet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: (Ey insanlar!) Rabbiniz buyurdu ki: “Bana duâ (ve ibâdet) edin ki, (isteklerinizi yerine getirerek) size icâbet edeyim (ve sevap….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Teşekkür Etmek

Güzel Ahlâk’ın Şûbeleri: Teşekkür Etmek

Nîmet Verene Karşı Şükür Cenâb-ı Hakk insanı yoktan var etmiş ve ona envâ-i çeşit nimetler vermiştir. Bunu bir âyet-i kerîmede şöyle beyân etmiştir: “O (Allâh….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Tevâzu

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Tevâzu

Tevâzu Kibrin Tam Zıttıdır Kibir; büyüklenmek, başkalarını küçük ve hor görmek, kendini beğenmek ve başkalarından üstün tutmaktır. Allah Teâlâ bütün bu kötü hasletlerden ve davranışlardan….

Devamını oku

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı: Hased

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı Hased

Cenâb-ı Hakk bu dünyayı bir imtihân vesîlesi olarak yaratmıştır. Bu hususta âyet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: “O Zât ki; amel bakımından hanginiz daha güzel olacak diye….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Hayâ

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Hayâlı Olmak

Hayâ Nedir? Hayâ; yapılan bir şeyden dolayı ayıplanma korkusuyla utanma, mahcubiyet hissetme ve o şeyden vazgeçmek manasına gelir. Hayâ bir Müslümanda bulunması gereken olmazsa olmaz….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Dînimiz İslâm Öfkede Ölçülü Olmayı Emreder Öfke, insanın yaratılışında var olan ve terbiye edilebilen bir hâldir. Yerinde öfkelenmemek zillete düşmeye, korkaklığa ve haksızlıkları kabul etme….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Âilesine Karşı Muamelesi

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in Âilesine Karşı Muamelesi

Hazret-i Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) aile fertleriyle sohbet ederdi. Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) aile fertlerinin her biri ile şahsen ve baş başa hususi….

Devamını oku