2 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Âlemin Fesâdı Âlimin Fesâdı İledir

Âlemin Fesâdı Âlimin Fesâdı İledir

Günümüz Müslümanlarının içinde bulunduğu ictimâi, iktisâdî, siyasi ve dînî vaziyetleri, buhranları, çalkantıları asıllarından bağlı olmaları lâzım gelen değerlerinden kopuk olmaları, Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Sultânü’l-Evliya ve Burhanü’l-Esfiya İmamı Rabbanî (Kuddise Sirruhû) muhtelif mektuplarında ve sair eserlerinde varlık (vücud) hakkında üç mertebe ispat eder; His-Vehim, Nefsü’l Emir ve Hâriç. Özellikle….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî – 81. Mektûb

Mektûbât-ı Rabbânî - 81. Mektûb

81. MEKTUP • Lâlâ Bey’e yazılmıştır • İslâmı yaymaya teşvik, Müslümanlarda görülen yorgunluğun ve zayıflığın îzâhı ve kafirlerin istilalarının ve gâlibiyetlerinin açıklaması Allah Sübhânehû İslâmî….

Devamını oku