İsmailağa Logo

Sultan 1. Ahmed Hân Kimdir?

Sultan 1. Ahmed Hân Kimdir?

14. Osmanlı padişahı ve 93. İslâm halifesi olan Sultan Ahmed-i Evvel, 1590 senesinde Manisa’da doğdu. Babası Sultan 3. Mehmed, onun doğduğu sıralarda Saruhan valisi olarak….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hân’ın Hastalığı, Son Günleri ve Vefâtı

Yavuz Sultan Selim Han Vefatı

Osmanlı’nın yükselme devri sultânları saltanatları süresinde cihâna hükmettiler. Onlardan evvel gelip geçmiş ve cihâna hükmetmiş olanlardan bazıları ilâhlık iddiasında bulunacak kadar ileri gitmişlerdi. Oysaki Osmanlı….

Devamını oku

Kânunî Sultân Süleyman Hân’ın Vefâtı

Kânunî Sultân Süleyman Hân’ın Vefâtı

Kânûnî Sultân Süleyman Hân, babası Yavuz Sultân Selim Hân’dan devraldığı toprakları her istikamette binlerce kilometre kare oranında (iki katından daha fazla) genişletti, hilâfeti de İslâm….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Peygamberlerin (Salavâtullâhi ve Selâmuhû alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma‘în) ve sâlih kimselerin terekesinden olan birtakım eşyalarla teberrük etmek, câiz ve meşrû olan işlerdendir. Sahâbe-i Kirâm….

Devamını oku

Sultan 2. Bâyezid Hân (Bâyezid-i Velî)

Sultan 2. Bâyezid Hân (Bâyezid-i Velî)

8. Osmanlı pâdişâhı, Ebu’l-Feth Fâtih Sultân Mehmed Hân’ın oğlu ve hilâfetin Osmanlı sultânlarına geçmesine vesile olan Yavuz Sultan Selim Hân’ın babasıdır. Bâyezid-i Velî, birikimi ve….

Devamını oku

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?

Osmanlı devrinin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân, 30 Mart 1432’de dönemin başkenti Edirne’de Sultan 2. Murad’ın 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. 2 yaşından….

Devamını oku

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Sultan 4. Murad Hân

Sultan 4. Murad Hân

6 Şubat tarihi, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan 4. Murad Hân’ın vefât etmiş olması sebebiyle ve İslâm Sanat eserleri arasında müstesnâ bir yere sahip olan Yeni Camii’nin….

Devamını oku

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Sultan 2. Ahmed

Sultan İkinci Ahmet

Sultan İbrahim Hân ve Hatice Muazzez Sultan’ın oğlu olan 21. Osmanlı Pâdişâhı ve 100. İslâm halifesi Sultan 2. Ahmed Hân 1643’te İstanbul’da doğdu. Arapça ve….

Devamını oku

Sultan 2. Murad Hân ve Ali Ulvi Kurucu’nun Vefâtları

Sultan II. Murad Hân ve Ali Ulvi Kurucu’nun Vefâtları

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Ali Ulvi Kurucu Ali Ulvi Kurucu merhûm şahsiyeti kadar, teşrîk-i mesâi kurduğu Osmanlı devrinin son dönem âlim ve devlet adamlarının haberlerinin günümüze….

Devamını oku

İmâm Şâfiî Hazretleri ve Sultan 1. Mustafa’nın Vefâtlarının Sene-i Devriyesi

tarihte-bugun

20 Ocak milâdî târihi, Mezheb İmâmlarımızdan İmâm Şâfiî (Rahimehullâh) Hazretlerinin ve Osmanlı Sultanlarından Sultan 1. Mustafa’nın vefât ettiği gündür. İmâm Şâfiî (Rahimehullâh) olarak bilinen ve….

Devamını oku