5 Recep 1439İsmailağa Logo

İmâm-ı Ğazâlî Hazretleri ve Tasavvuf

İmam-ı Gazali Hazretleri

Kelâm ilminde büyük bir müctehid olduğu gibi, İslâmî ilimlerin diğer alanlarında da söz sahibi olan, tarihte eşine ender rastlanan âlimler arasında yer alan İmâm-ı Ğazâlî….

Devamını oku

Muhyiddîn-i İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)

Muhyiddîn-i İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)

Tasavvuf, aslî itibarıyla şeriatın özü ve zühd ile hayata en ince ve en hassas şekilde tatbikidir. İbni Arabî (Kuddise Sirruhû) da bu hassasiyet üzere hayat….

Devamını oku

Tasavvufun Menşei – Siraç Yayınevi

tasavvufun-mensei

Tasavvuf; Fıkıh, kelam, usül gibi kökenlerini selefte bulan ve zaman içinde o temeller çerçevesinde tekâmül eden şer’i ilimlerin en büyüklerindendir. Tasavvufun menşei ve tekâmül sürecinin….

Devamını oku