İsmailağa Logo

“Akaid ve Tasavvufa Dair Vehhabilerin İtirazlarına Cevaplar” Yayında

Dışarıdan ve içeriden sahih İslam anlayışının tamamen yok edilmeye çalışıldığı günümüzde Müslümanların rüzgâr önündeki yaprak gibi çeşitli sapkın akımlara savrulduğunu müşahede etmekteyiz. Gerçek İslam’a alternatif….

Devamını oku

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebû Yahyâ Mâlik bin Dînâr El-Basrî’dir. Basra’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra, ilim için Horasan ve Hindistan’a kadar olan yolculuklara çıktığı….

Devamını oku

Firaset sahibi olmak

Firaset sahibi olmak

Firâset lügatta, hemen anlama, çabuk kavrama, zihin uyanıklığı, anlayış ve sezgi manalarına gelir. Bu kabiliyeti ile kişi, bir şeyin gerçek mahiyetini görebilir ve önceden tahmin….

Devamını oku

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Asıl ismi Ebü’l-Fityân Ahmed bin Ahmed bin İbrâhîm El-Fâsî Et-Tantâvî El-Bedevî’dir. 1200 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Babasının ismi Ali bin İbrahim, annesi Fâtıma binti Muhammed….

Devamını oku

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Asıl ismi Seyyid Ahmed bin Alî El-Mekkî bin Yahyâ Er-Rifâî’dir. 1118 senesinde Bağdat yakınlarında Batâih bölgesindeki Ümmüabîde köyünde doğdu. Hazreti Hüseyin (Radiyallâhu Anh) Efendimizin soyundan….

Devamını oku

Somuncu Baba (Kuddise Sirruhu)

Somuncu Baba (Kuddise Sirruhu)

Osmanlı Devleti’nin manevi anlamda büyümesinde ve gelişmesinde büyük katkısı olmuş bir Allah dostudur. “Somuncu Baba” lakâbıdır. Kaynaklarda ismi Hamid-i Veli, Şeyh Hamidi Veli, Hamidüddün-i Veli veya….

Devamını oku

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

İsmi Fudayl bin İyaz, künyesi Ebû Ali, nisbesi et-Temîmî el-Yerbûî’dir. 725 yılında, Horasan’da Merv yakınlarında Fundin denilen bir köyde doğdu. Buhara’lı olduğu rivayetleri ile beraber,….

Devamını oku

Fenâfillah Makamı

Fenafillah Makamı

Lügatta, geçici olmak, yok olmak, ölmek gibi mânalara gelen fenâ kelimesi, tasavvuf ıstılahında ise “Ölmeden evvel ölmek” ve “Allah aşkına tutulup kendi varlığını unutmak” manasına….

Devamını oku

Marûf-i Kerhî (Rahimehullah)

Marûf-i Kerhî(Rahimehullah)

Maruf-i Kerhî (Rahimehullah) hazretleri, Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu. Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Ailesi onu eğitim alması için Hristiyan bir rahibe verdi. Çocuk yaşta ve….

Devamını oku

Hasan-ı Basrî (Rahimehullah)

Hasan-ı Basrî (Rahimehullah)

Hicri olarak 21, milâdi olarak ise 642 yılında, Medine’de dünyaya gelmiştir. İsmi Hasan bin Ebil-Hasan Yesâr El-Basrî’dir. Babası, Eshâb-ı kirâmdan Zeyd bin Sâbit El-Ensârî (Radiyallâhu Anh)ın….

Devamını oku