İsmailaga
İsmailağa Logo

İnsanın Varoluş Gayesi: Kulluk

İnsanın Varoluş Gayesi: Kulluk

Bizleri, kendisine “kul olmakla” şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdler, en nadide kul Hazreti Peygambere can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun. “Rahmân’ın kulları öyle kimselerdir ki,….

Devamını oku

Büyük Zâhid Dâvûd et-Tâî Rahimehullah

Büyük Zâhid Dâvûd et-Tâî Rahimehullah

Dâvûd-u Tâî (Rahimehullah), tasavvuf yolunun büyüklerinden, zühd ve takvasıyla meşhur bir evliya idi. Tebe-i tâbiîndendir. Doğum tarihi tam olarak belli değildir.  Tam ismi, Ebû Süleymân….

Devamını oku

Sa‘deddîn Kâşgarî (Kuddise Sirruhû)

Sa‘deddîn Kâşgarî (Kuddise Sirruhû)

Kısa Tercemesi Mevlânâ Sa‘deddîn Kâşgarî (Kuddise Sirruhû) nisbesinden de anlaşılacağı üzere Kâşgar’da dünyaya geldi. Manevî nisbesini Hâce Alâüddîn Attâr (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin müridi olan Nizâmeddîn….

Devamını oku

Serî es-Sekatî’nin (Kuddise Sirruhû) Terceme-i Hâli

Serî es-Sekatî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

İsmi, Doğum Yeri ve Tarihi Ebu’l-Hasan Serî b. Mugalles es-Sekatî (Kuddise Sirruhû) Cüneyd-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)nun dayısı ve şeyhi, Ma’rûf el-Kerhî’nin (Kuddise Sirruhû) da mürîdi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

29. Mektûb-u Şerîf Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; ✓Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik, ✓Sünnet ve edeplere riâyet, ✓Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak,….

Devamını oku

“Akaid ve Tasavvufa Dair Vehhabilerin İtirazlarına Cevaplar” Yayında

Dışarıdan ve içeriden sahih İslam anlayışının tamamen yok edilmeye çalışıldığı günümüzde Müslümanların rüzgâr önündeki yaprak gibi çeşitli sapkın akımlara savrulduğunu müşahede etmekteyiz. Gerçek İslam’a alternatif….

Devamını oku

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebû Yahyâ Mâlik bin Dînâr El-Basrî’dir. Basra’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra, ilim için Horasan ve Hindistan’a kadar olan yolculuklara çıktığı….

Devamını oku

Firaset sahibi olmak

Firaset sahibi olmak

Firâset lügatta, hemen anlama, çabuk kavrama, zihin uyanıklığı, anlayış ve sezgi manalarına gelir. Bu kabiliyeti ile kişi, bir şeyin gerçek mahiyetini görebilir ve önceden tahmin….

Devamını oku

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Asıl ismi Ebü’l-Fityân Ahmed bin Ahmed bin İbrâhîm El-Fâsî Et-Tantâvî El-Bedevî’dir. 1200 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Babasının ismi Ali bin İbrahim, annesi Fâtıma binti Muhammed….

Devamını oku

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Asıl ismi Seyyid Ahmed bin Alî El-Mekkî bin Yahyâ Er-Rifâî’dir. 1118 senesinde Bağdat yakınlarında Batâih bölgesindeki Ümmüabîde köyünde doğdu. Hazreti Hüseyin (Radiyallâhu Anh) Efendimizin soyundan….

Devamını oku