İsmailaga
İsmailağa Logo

Giyim Kuşamın Hikmeti

Giyim Kuşamın Hikmeti

Allah Teâlâ’ya hamd eder, Rasûlüllah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)e âl ve ashabına selam ederiz. Allah Teâlâ hakîmdir. Her emrinde ve yasağında mutlaka hikmet vardır. Bizler….

Devamını oku

Tesettür Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Tesettür Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Ahir zaman yolcuları, Müslümanları olarak imtihana tâbi tutulduğumuz birçok meselemiz bulunmaktadır. Şeytan ve avânesinin, Cenâb-ı Hakk’ın bizleri yaratmış ve dünyaya göndermiş olduğu saf ve temiz….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyanın Câzibesine Kanmamak Gerekir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyanın Câzibesine Kanmamak Gerekir

Muhammed Murâd Korbikî’ye gönderilmiştir. Dünyanın câzzibesine kanmamak gerektiği hakkında nasihatleri ihtivâ eder. 81. Mektûb-u Şerîf Allah Teâlâ’ya hamd, peygamberlerine selâm olsun. Akl-ı selim sahibi arkadaşların,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dinimizin Temeli Takvâdır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dinimizin Temeli Takvâdır

Seyyid Muhammed Nu‘mân’a gönderilmiştir. “Artık o Rasûl size ne verirse onu hemen alın sizi neden engellerse hemen vazgeçin” âyet-i kerîmesinin tefsiri hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim Allah Teâlâ….

Devamını oku

Takva Libâsı

Ruhu bedene girdiren, bedeni ruha giydiren Allah’a hamd-u senalar olsun. Salat ve selamların en kıymetlisi, takva elbisesine bürünen Nebiyy-i zişan’a ve onun rengine boyanan âl….

Devamını oku

Kurban: Sadakat ve Teslimiyet

Kurban: Sadakat ve Teslimiyet

Bizleri kendisine hediye olarak sunacağımız kurbanlarımızla zatına yakınlaştıran Cenâb-ı Hakk’a nihayetsiz hamd ü senalar, Rabbimize en büyük yakınlık vesilemiz efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hazretlerine….

Devamını oku

Kurban İbâdeti Üzerine Tasavvufî İşâretler

Kurban İbâdeti Üzerine Tasavvufî İşâretler

İmam Fahreddîn er-Râzî (Rahimehullâh), Mâûn Sûresi’nde, münâfıkların cimrilik, namazı terk, namaz ve diğer ibadetlerde gösteriş, zekâtı terk ve hayır işlerinden kaçınmak gibi dört özelliğinden bahsedildiğini….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’den: Takvânın Üç Basamağı Vardır

Şehid Hızır Efendi’den: Takvânın Üç Basamağı Vardır

Takvânın üç basamağı vardır: Birincisi: Kelime-i Tevhîdi söyleyip Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in getirdiği bütün ahkâma inanmak. Bir hükmü inkâr ederse, Müslüman değildir. Mesela “Bu….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Hızır Başak Hoca Efendi’ye Mektubu

Efendi Hazretlerimizin Hızır Başak Hoca Efendi'ye Mektubu

Merhum Hızır Başak Hoca Efendi 1932 yılında Trabzon’un Of ilçesi Tavşanlı köyünde doğdu. Hâfızlığını Mahmud Efendi Hazretlerimizde ikmâl etti. Arapçayı da Efendi Hazretlerimizden okuyup icâzet….

Devamını oku

Mukaddes Oruç Fermanı

Mukaddes Oruç Fermanı

“Ey îmân edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı; tâ ki (oruç sayesinde) takva sahibi olasınız/takva mertebesine ulaşasınız diye.” [1] Yüce….

Devamını oku